8. desember 2023

Pilskog forlengar med Hareid IL Fotball

Sportsleg utval er glade for å informere om at Anders H. Pilskog har skrive under på ein ny eittårskontrakt som juniortrenar i Hareid IL Fotball.

Pilskog tok over som hovudtrenar for juniorlaget vinteren 2020, same året han fylte 17 år. Trass i sin unge alder har han vist seg som ein svært kompetent trenar. Han skal ha hovudæra for at juniorlaget har tatt store steg dei to siste åra, etter at laget hadde lege brakk eit par år før det.

Pilskog nyt stor respekt i miljøet og sportsleg utval er svært glade for at han har signert ein ny kontrakt. No er målet at juniorlaget tek ytterlegare steg neste år. Med ein så god trenar og ei lovande spelargruppe har vi stor tru på at det skal skje.

Det er håp om at ein hjelpetrenar for juniorlaget kan vere på plass neste veke.

***

Sportsleg utval kan elles informere om at trenarkabalane for neste års smågutelag er klare:

G13: Hovudtrenar: Cecilie Skeide. Hjelpetrenarar: Roger Hauknes, Jan Ove Hareide, Sigbjørn Nordstrand. Lagleiar: Evelyn Røren.

G14: Hovudtrenar: Joar Gjerde. Hjelpetrenarar: Hogne Grimstad, Jan Endre Rise, Gustav Bjørlykke Kløvning, Håvard Knudsen Bjåstad. Lagleiar: Olav Korshaug + sannsynlegvis ein til.

I tillegg til at G13- og 14-gruppene trenar og spelar kampar kvar for seg skal det også vere eit felles trenings- og kamptilbod for ei gruppe spelarar som kjem i tillegg til dette. Håvard Knudsen Bjåstad og Gustav Bjørlykke Kløvning er ansvarlege for dette.

Planen er å totalt stille to niarlag og eitt 11-arlag neste år, men dette kan forandre seg inn mot påmeldingsfristen i vinter.

Sportsleg utval er svært godt nøgde med den gode kontinuiteten og dei solide trenarressursane som blir å sjå på smågutelaget neste år.

No må både juniorlaget, smågutelaga og alle andre lag i Hareid-fotballen få konsentrere seg om å fullføre denne sesongen på best mogleg måte.

Etter at denne sesongen er slutt startar oppkøyringa for smågutelaga og juniorlaga. Sportsleg utval har bestemt at oppstart for G16 først blir gjort ved nyttår. Dette fordi det per dato trengst meir informasjon om kor stor spelarmengda blir på dette laget neste år.

I november og desember trenar gutar f. 2007 med G14 og gutar f. 2006 med juniorlaget.