21. juni 2024

Premieseremoni 2021

Born og 30-års jubilantar.

18. november hadde vi den årlege premieseremonien for Fjellorienteringa. Det var utdeling av krystaller til deltakarar unde 15 år, samt utdeling av 5, 10, 15, 20, 25 og 30-års pokalar til dei frammøtte. Etterpå var det trekking av premier og kaker, twist og frukt.