20. juni 2024

Trimgruppestyret 2019

Styret i trimgruppa for 2019 er samansett slik:

Leiar: Bernhard Harkjerr
Nestleiar: Gunn Bente Drevland
Sekretær: Leiv Arne Grimstad
Styremedlem: Lisbeth H. Longva
Styremedlem: Andreas Moldskred
Styremedlem: Hildegunn Thommassen
Varamedlem: Irene Fjelle
Varamedlem: Synnøve Kibsgaard

Revisor: Stein Myklebust.

Epostadresse til leiaren: bernhard@harkjerr.net
Mobiltelefonnummer: 91767255