5. desember 2021

Ulike nyttige dokument

Hospiteringsreglement i HIL
Hospitering ungdomsfotballen i HIL
Deltaking på cupar
Forsikring/skader instruks
Rettleiar for lagleiar
Fair Play-ansvarleg
Trafikkreglar for kamp
Teknisk sone heimekampar
Kampvertinstruks
Verdisett HIL Fotball
Kvalitetsklubbansvarleg
FIKS-ansvarleg
Økonomistyring
Organisasjonskart HIL Fotball
Dommaransvarleg
Trenaransvarleg/Sportskordinator
Rekrutteringsplan