21. juni 2024

Trimgruppestyret 2020

Styret i trimgruppa for 2020 er samansett slik:

Leiar: Bernhard Harkjerr
Nestleiar: Gunn Bente Drevland
Sekretær: Leiv Arne Grimstad
Styremedlem: Lisbeth H. Longva
Styremedlem: Andreas Moldskred
Styremedlem: Hildegunn Thommassen
Varamedlem: Irene Fjelle
Varamedlem: Synnøve Kibsgaard

Valnemd: Leiv Arne Grimstad og Hildegunn Thomassen.

Epostadresse til leiaren: bernhard@harkjerr.net
Mobiltelefonnummer: 91767255