hareid_il_logo_135.png

 
Offisiell opning hadarhallen
opning_hadarhallen.jpg
Hadarhallen er no endeleg offisielt innvia av Hareid Kommune!
Programmet bestod av talar frå ordførar Bernt Brandal, leiar og nestleiar i hovedlaget Vegard Gjerde og Harald Møller, Norsk Tipping, prosjektleiar Paul Arne Ulstein, og generalsponsor Sparebanken Møre.
Pluss videohelsingar frå både Fredrik Aursnes og Åge Hareide. Underholdninga var det Lux & Lano, Fire Fjonge Fjoller og Ronald Øvrelid som stod for i form av song og teater. Det var rett og slett ei veldig fin opning!
No er alt av offisielle opningar over, og då gjeld det berre å fortsette å nytte Hadarhallen!

GLADNYHEIT: Ådne kjem heim for å springe Sparebanken Møre 5000 meter under Nordvest Maraton

Ådne Andersen då han vann Oslo halvmaraton i fjor. Foto: Eirik Førde
Ådne Andersen då han vann Oslo halvmaraton i fjor. Foto: Eirik Førde

Pressemelding frå Hareid IL og Ådne Andersen:

Ådne kjem heim for å springe Sparebanken Møre 5000 meter under Nordvest Maraton

Ådne Andersen har dei siste åra markert seg sterkt i toppen av norsk friidrett.

No har det ordna seg slik at Ådne kjem heim til Hareid for å springe ein spesielt tilrettelagt 5000 meter 22. august.

- Dette er vi svært glade for. Ådne er ein av dei store idrettsprofilane frå Hareid i nyare tid. At det no opna seg ein sjanse for at han kunne springe ein 5000 meter på Hareid er noko vi set stor pris på, seier fersk dagleg leiar i Hareid IL, Ola Kalvø Vattøy.

5000 meteren finn stad same dag som Nordvest maraton og går på Hareid stadion. Nøyaktig tidspunkt er ikkje fastsett enno, men det blir når dei fleste har kome i mål både på halvmaraton og heilmaraton. Det er heller ikkje klart kven alle deltakarane er, men det er alle svært gode løparar frå ulike stader i landet som Ådne sjølv har invitert. Det blir også eit eige opplegg med to ulike harar.

- Dei aller fleste løpa eg hadde planlagt i år vart avlyste grunna koronasituasjonen. Då såg eg moglegheita til å kunne få til eitt eller anna løp på heimebane under Nordvest Maraton, seier Ådne Andersen.

Og utdjupar:

- Det at det no blir ein 5000 meter på bana som eg har lagt ned så mykje trening på gjennom så mange år er veldig stas. Måla for løpet er store, og eg har fått med meg to løparar i norgestoppen for å setje farten dei første 4000 meterane av løpet. Desse skal springe ein fart som eg eg håper gir ei sluttid på under 14 minutt, noko som er veldig ambisiøst i og med at persen er på 14,21. Men forma er bra, så det er berre å håpe på gode forhold 22. august, seier ein offensiv Ådne Andersen.

Ola Kalvø Vattøy meiner at 5000 meteren set ein ekstra spiss på det som allereie ser ut til å bli ein fantastisk dag på Hareid 22. august.

- Det er allereie klart at det blir beste deltaking i Nordvest maraton sidan 1997. Med nesten tre veker igjen til løpet kan også deltakartalet stige ytterlegare. Men grunna smittevernreglane kan det ikkje vere med over 200, fortel Vattøy.

Han fortel også at 5000 meteren er eit fellesarrangement frå Hareid IL og Dimna IL.

- Dimna IL og Arve Hatløy tek seg av ein del av den tekniske gjennomføringa under Sparebanken Møre 5000. Dei har stor ekspertise der, så det set vi stor pris på. Vi er også svært glade for at Sparebanken Møre sponsar ein del av utgiftene knytt til 5000 meteren, slik dette var mogleg å realisere, seier Vattøy.

Ådne Andersen er fødd i 1994. Han vaks opp på Hareid og var i mange  år aktiv både med fotball og friidrett. Seinare satsa han meir og meir på løp. Då satsinga vart meir seriøs melde han seg for nokre år sidan inn i Dimna IL.

På NM-nivå står Ådne med tre gull (800 meter inne og to på stafett ute) og to bronse på 1500 meter inne.

I fjor overraska Ådne alle då han vann Oslo halvmaraton – i hans aller første forsøk på denne distansen nokon gong. Han kvalifiserte seg også til EM i terrengløp.

At Ådne hadde tatt store steg viste han også i vinter då han tok ny løyperekord i det nesten 40 år gamle mosjonsløpet Grimstadvatnet rundt (22,39).

Som alle andre har Ådne fått mykje av denne sesongen øydelagt av koronakrisa. Derfor er det ekstra spennande å sjå kvar han står i år.

Før Sparebanken Møre 5000 meter skal Ådne også konkurrere i 10 000 meter i Kristiansand S til helga.

HADARHALLEN ER ENDELEG OPEN
dsc09222-2.jpg
Etter mange år med planlegging, finansiering og bygging er Hadarhallen endeleg ferdig, og klar til bruk!
Vegen fram til å ha øya sin beste fotball/friidrettshall har vore lang, og langt i frå enkel - men takket vere ein formidabel innsats frå veldig mange - so står vi no med eit bygg som vil gi Hareid IL fantastiske moglegheiter framover, og som vil gjere Hareid Kommune til ein betre stad å bu på!
Tusen takk til alle frivillige, kommuna og sponsorar!
PS: Dei som fekk æra av å trene i hallen for fyrste gong var deltakarane på årets sommartreningar.
|

Ny dagleg leiar på plass.

Vi kan med glede meddele at Ola Kalvø Vattøy i dag har starta i jobben som dagleg leiar i Hareid IL.

Leiar Vegard Gjerde fortel at han er svært glad for at Ola no startar i jobben, og han ser fram til samarbeidet. Han ynskjer han lukke til i klubben.

Ola seier han gleder seg veldig til å ta fatt på alle dei ulike oppgåvene i klubben, og han ser fram til å få jobbe med dei ulike særidrettane. "Eg er svært motivert for jobben, og gleder meg til å få vere med på å utvikle Hareid IL vidare. Eg set også pris på tilliten eg har fått. Eg kjenner godt til klubben frå før, då eg både har hatt praksis her, og spelt fotball i klubben sidan 2012".

Vi ønsker Ola velkomen til Hareid IL, og lukke til i jobben!

Årsmøte i Hareid IL

På grunn av endra retningslinjer vel vi no å gjennomføre det planlagde årsmøtet på Klubbhuset. 
Torsdag 14.05 klokka 19.00. 
Vi legg likevel opp til at dei om ikkje ynskjer å møte på Klubbhuset kan følgje årsmøtet på Teams. 

Årsmøte i hareid idrettslag

På grunn av koronaviruset vart årsmøtet i Hareid Idrettslag utsett. Vi har no satt ny dato: 14.05.20 klokka 19.00. Årsmøte vil bli halde på Microsoft teams. Meir informasjon om dette vil kome. 
Årsmøtepapira finn du lenger ned på sida.Vi har nokre eksemplar liggande på klubbhuset for dei som treng det. Desse kan hentast etter avtale.

Sparebanken møre støttar hareid il i kampen mot korona!
skjermbilde_2020-04-20_kl_13_38_33.png

Vår fantastiske Generalsponsor Sparebanken Møre har i dag kjøpt heile 400 billettar til kampen Hareid IL mot Korona.
Vi er veldig takknemlege for bidraget, som vil vere til stor hjelp både for oss og for lagkameraten vår Hareid Frivillegsentral, i denne vanskelege tida som vi alle er inne i. 
Vi takkar så mykje for bidraget!
Om du ønsker å kjøpe billett til kampen kan du bruke vippsnummer: #103784, eller ved å føre over beløpet til bankkonto: 4093.30.40307. 
Billettpris er 50 kr,-
Ved å kjøpe billett støttar du også ein annen viktig bidragsytar i lokalsamfunnet vårt; nemleg Hareid Frivillegsentral. Dei får 20% av alle billettinntekter.

02.04. Ny pressemelding: Nye retningslinjer frå kommuna


Leiar i fotballgruppa, Anders Riise, har følgjande å seie om den seinaste beskjeden frå kommuna: "Då har retningslinjene kome frå kommuna, og ein ber om at reglane vert respektert slik at vi ikkje risikerer at anlegget igjen vert stengt, det tjenar ingen på. Vi startar opp med dei treningstidene som vi alt har og ber trenarane følge opp reglane."

Retningslinjene gjeldande fotballbaner frå kommuna er som følgjer:
-Store fotballbanar blir delt i fire. Mindre fotballbanar til, dømes ved skulane, må delast i to. Ein må nytte tilgjengeleg sperremateriell, som kjegler og band. Vaksne følgjepersonar har ansvar for å sikre dette.
-Per del skal det maksimalt vere fem personar. Minst éin av desse skal vere ein vaksen som er ansvarleg for at gruppa held seg til reglane.
-Alle må halde minst to meter avstand. Difor er duellar ikkje lov. Heading er heller ikkje tillatt.
-Host i albogen og nytt handsprit.
-Personer med symptom på luftvegssjukdom skal halde seg heime.

|
01.04. Pressemelding: Helsedirektoratet med Nye avklaringar rundt utøving av idrett


Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund har gått ut med nye avklaringar gjeldande utøving av idrett under korona-krisa. Det er Hareid IL glade for.
Leiar for fotballgruppa, Anders Riise, har dette å seie om situasjonen:
«Eg har vore i kontakt med ordførar Bernt Brandal som og er leiar for kriseleiinga i kommunen og signalet er at idrettsanlegga vert opna igjen, men at ein arbeidar med retningslinjer for korleis aktiviteten skal gjennomførast. Som leiar for fotballgruppa er eg glad for desse signala. Det blir no svært viktig at alle følgjer retningslinjene som kjem slik at opninga av anlegga vert permanent. Det treng born- og ungdom i ei krevjande tid for oss alle. Det blir i tillegg eigen info frå HIL om korleis vi ser for oss tildeling av treningstider og aktivitet.»

Meir informasjon kjem.

|
Idrettslaget stoppar all aktivitet, og årsmøtet er utsett.

Idrettslaget tar vårt samfunnsansvar på alvor, og derfor har Hovudstyret i møte i dag vedteke at all aktivitet i idrettslaget blir stoppa ut april, i tråd med retningslinjer frå idrettsforbundet og råd frå kommuna. Vi vurderar situasjonen fortløpande, og det kan kome endringar. 
Det vil sei at all trening og kampaktivitet er avlyst.

Vi har også bestemt at dagens årsmøte er utsett, vi vil kome tilbake til ny dato. 

Vi stoppar også for utleige av klubbhuset inntil vidare, dei som har leigd klubbhuset vil bli kontakta. 

Koronavirus

Hareid Idrettslag tek smittefaren rundt koronaviruset på alvor og har i dag beslutta at det planlagde kickoffarrangementet dessverre blir avlyst. 

Når det gjeld andre tiltak innfører vi i tråd med retningslinjene frå fotballforbundet og handballforbundet forbod mot handhelsing før og etter kamp. Ein skal i så stor grad som mogeleg unngå fysisk kontakt utover det som naturleg følger av kampsituasjonen.

Det er per i dag ikkje andre restriksjonar når det kjem til trening og kampavvikling, men dette kan bli endra på kort varsel.

Vi ber elles alle vise forsiktigheit, og vere nøye med handhygiene og andre grep for å førebygge smittefaren.

Årsmøte Hareid il 2020

Vi minner om årsmøtet til Hareid Idrettslag torsdag 12.03 klokka 19.00 i festsalen på Klubbhuset.

Under følger sakspapira til årsmøtet. 
Vel møtt!

budsjett_friidrett.pdf
budsjett_hadarhallen.docx
budsjett_og_rekneskap.docx
budsjett_og_rekneskap_turn.docx
budsjett_og_resultat_fotball.pdf
budsjett_trim.pdf
innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2020.docx
rekneskapbudsjett_handball.pdf
rekneskap_friidrett.pdf
rekneskap_trim.pdf
sak_10_-_organisasjonsplan_2020.docx
sak_11_-_fastsette_medlemskontingent_og_treni.docx
sak_12_-_budsjett.doc
sak_13_7_-_val_av_100-_rs_jubileumsnemnd.docx
sak_13_8_-_val_av_valnemnd.doc
sak_14_-_engasjering_av_revisor_for_hil.doc
sak_7a_-_rsmelding_hovudlaget_2019_1_rett.docx
sak_7b_-_balanse_2019_hovudlaget.pdf
sak_7b_-_notar_til_resultatrekneskapen_hovudla.doc
sak_7b_-_resultatrekneskap_hovudlaget.pdf
sak_8_-_rsmelding_fr_friidrettsgruppa.pdf
sak_8_-_rsmelding_og_rekneskap_nordvest_mara.pdf
val2020.pdf
val_handball.docx
_rsmelding_handball.pdf
_rsmelding_hareid_il_fotball_2019.pdf
_rsmelding_trim.pdf
_rsmelding_turn.docx
SPAREBANKEN MØRE STØTTAR HAREID IL I TRE NYE ÅR
Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene
Frå Sparebanken Møre møtte Melinda Skeide og Turid F. Leknesund. Frå Hareid IL møtte Vegard Gjerde, Harald Møller og Jeanette Teigene


Sparebanken Møre fornyar sin samarbeidsavtale med Hareid IL. Hareid IL er svært glad for å ha Sparebanken Møre med på laget vidare.

"Sparebanken Møre ser det som viktig å vere ein aktiv bidragsytar i lokalmiljøet. Vi har hatt eit særs godt samarbeid i åra som har vore, og er glade for at vi no kan forlenge avtalen som hovudsponsor for Hareid IL. Klubben har både gode verdiar og en god kultur som vi kan identifisere oss med", fortel banksjef Melinda Skeide i Sparebanken Møre.

Med samarbeidsavtalen er Sparebanken Møre med på å gi born og unge gode oppvekstvilkår. Det trur vi vil bidra til at Hareid også i framtida vil vere ein attraktiv stad å bu, det er viktig for oss. Vi er begge lokalt forankra, har lang historie og felles verdigrunnlag, seier Melinda. Ho viser til dugnadsånda, lidenskapen og den brennande iveren som kjenneteiknar breiddeklubbane, og som bidreg til venskapsband, glede og fellesskap blant dei unge. 

Tett samarbeid
- Vi har vore samarbeidspartnar for Hareid IL i mange år. Vi bidreg på mange ulike områder og har blant anna gitt 1 million til den nye idrettshallen som skal ferdigstillast i 2020. Vi har hatt eit godt og nært samarbeid som vi no ser fram til å fornye med 3 nye år, seier Melinda. 

- Hareid IL er svært fornøgde med å ha ein så solid aktør som Sparebanken Møre med på laget, seier styreleiar i Hareid IL, Vegard Gjerde. Hareid IL har om lag 800 aktive medlemmar, og dei siste åra har klubben hatt ein regelmessig auke i antall aktive. 
- Både Hareid IL og Sparebanken Møre bidreg på kvar sin måte til å gjere Hareid til ein god plass å bu og vekse opp i. Saman kan vi utrette mykje meir enn når vi står åleine, Vi gler oss til å vidareutvikle samarbeidet, seier Melinda. 

Fakta om Sparebanken Møre:
-Den største banken i fylket
-28 kontor i Møre og Romsdal
-390 årsverk
-69 milliardar i forvaltningskapital
-Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

Fakta om Hareid Idrettslag:
-Den største frivillige organisasjonen i Hareid kommune
-Over 800 medlemmar
-Aktive innan fotball, friidrett, handball trim, turn og badminton
-Først og fremst eit breiddeidrettslag. For vaksne er HIL i 3 divisjon i kvinnefotball, 4 divisjon i herrefotball og i 4 divisjon for kvinnehandball.

Allmennyttige formål:
-Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. I Sparebanken Møre går halvparten av overskotet tilbake til lokalsamfunnet der vi høyrer til.
-Vi mottek årleg over tusen søknadar om støtte til gode formål i vår region, og vi har også rundt 150 langsiktige samarbeidsavtalar med ulike lag og oganisasjonar i tillegg til vår stipendordning til unge talent innan kultur, idrett og åpen klasse.

27.09. Hareid il søkjer dagleg leiar
logo_hil.png

Vår daglege leiar tar permisjon i eit år og vi søkjer difor etter ein vikar med mogligheit for fast tilsetjing.

Noverande daglege leiar Anita Waage, har takka ja til eit engasjement i Norges Fotballforbund ut 2020.

Søknadsfrist: 15.oktober

Sjå vedlagte utlysing:

utlysing_dagleg_leiar_002_.pdf
25.09. Hummel blir ny utstyrslevrandør!

Hareid IL byter utstyrslevrandør frå Umbro til Hummel.

Styret informerer om at Hummel blir ny utstyrsleverandør til alle gruppene i idrettslaget. 

Dette er nøye vurdert av fleire grupper og avgjersla er teken med tanke på gode fordelar for klubben og gunstigare prisar på drakter og klubbkolleksjon til medlemmane. Hummel har produkter i god kvalitet og egner seg godt for våre aktivitetar.

Avtalen trer i kraft frå 1.januar 2020 og er ein 3-års avtale.

Lokal forhandlar blir Sport1 på Hareid.

HAREID J19 VANN ÅRETS FØRSTE SERIEKAMP
HAREID J19 VANN ÅRETS FØRSTE SERIEKAMP
I januar var det ikkje noko lag på Hareid som var påmeldt i J19-klassa, men på grunn av rådande situasjon so bestemte det svært unge damelaget seg for å melde seg inn i 2. divisjon i denne klassa. Det gjer at dei som er opptil 19 år likavel får spele kampar på jentesida.  I går spelte difor J19 sin første seriekamp, og motstandaren heime på Hareidsmyrane KGB var HaNo. For Hareid sin del so starta kampen på best mogleg vis. Det tok nemleg berre 8 minutt før Hareid gjekk opp i leiinga. Då utnytta Hanna Holstad Grimstad at motstandardkeeperen stod langt ute, og varta opp med ei fin avslutning over HaNo si sisteskanse, og til 1-0 leiing. Ikkje lenge etterpå var Hareid veldig nærme å auke leiinga, då Kristiane Worren avslutta på innsida av stonga frå langt hald. Sjølv om det ikkje blei mål på den sjansen, so kom Hareid sitt mål nummer to rett deretter. For i det 32. minutt kom kaptein Helene Sjåstad Kleppe fri med ballen inne i 16-meteren. Ho gjor ingen feil, å plasserte ballen knallhardt til side for keeper. Hareid var heldige at dei unngjekk redusering rett før pause, då HaNo hadde ein kjempesjanse i det 43. minutt. Men mål blei ikkje det, og stillinga var då 2-0 etter 45 minutt.I 2. omgong tok HaNo litt meir kontroll over kampen, og i det 62. minutt kom reduseringa for bortelaget. Men fleire mål enn det blei det ikkje i sesongens første kamp, og det endå då med 2-1 siger til Hareid J19. Vi gratulerar!  Hareid J19 stilte med følgjande lag: Andrine Myrene Teigene, Anne Fjelly Mork, Elen Alme, Amalie Hong Hansen Koppen, Sandra Sarabanathan Moldskred, Andrine Øvrelid, Shaajeena Jeyathas, Hanna Holstad Grimstad, Andrea Holstad Grimstad, Helene Kleppe (K) og Kristiane Worren. Benk: Celine Skeide Bigset, Andrine Gaasø og Ronja Sarabanathan Moldskred
27.08.20 19:26
HAREID G16 IMPONERTE I SESONGENS FØRSTE KAMP
HAREID G16 IMPONERTE I SESONGENS FØRSTE KAMP
Forrige gong eit lag frå Hareid spelte kamp viste kalendaren februar - men i dag, etter over fem månadar med venting, so var Hareid G16 det første laget frå Hareid som endeleg fekk spele.  Motstandaren i denne treningskampen var Hasundgot, på Hasundgot Stadion. Kampen var av det jamne slaget, men Hareid hadde både mest ball og kom til dei største sjansane, og imponerte tidvis spelemessig. Likavel so enda det dessverre med eit knepent 4-3 tap.For sjølv om Hareid var det førande laget i store delar av kampen, so starta dei frykteleg dårleg. Det tok nemleg berre litt over eit minutt før Hasundgot fekk frispark rundt 20 meter frå Hareid sitt mål. Derifrå skrudde Hasundgot-spelaren ballen i lengste hjørne, og stillinga var då 1-0.  Hareid fekk altso ein marerittstart på kampen, men det såg ikkje ut til å påvirke spelarane altfor mykje. For litt etter litt tok dei meir og meir kontroll over spelet. Etter 14 minutt kom Hareid sin første sjanse,  då dei kombinerte seg fint oppover høgrekanten. Emil Olai Hasund fekk avslutta frå skrå vinkel, men keeper fekk tilslutt kontroll på ballen.  I staden for at Hareid reduserte so var det Hasundgot som auka leiinga si i det 35. minutt. Men denne gangen var ikkje det ein Hasundgot-spelar som scora, og for den del ikkje ein Hareid-spelar heller. Målscoraren var nemleg Hødd-spelaren Syver Skeide, som har deltatt på fleire landslagssamlingar, som Hasundgot hadde tatt med seg i dagens tropp. Han trilla ballen til side for keeper etter ei god kontring, og stillinga var då 2-0.  Berre to minutt seinare var Hareid svært nære å få ei redusering rett før pause. Då blei nemleg Christoffer Ottesen fint spelt gjennom motstandaren sitt forsvar, men avslutninga innafrå sekstenmeteren gjekk dessverre til side for mål. Difor kunne Hasundgot gå til pause med 2-0 leiing, sjølv om Hareid hadde skapt klart flest sjansar. I 2. omgong fortsette Hareid på same måte som i 1. omgong, og i det 55. minutt fekk dei endeleg utteljing for det. På ei god kontring kom nemleg reduseringa. Kontringa starta etter ei god pasning frå høgrebacken Mulue Berihu opp til Victor Peterson. Han førte ballen med seg oppover, før han la ei perfekt pasning bak Hasundgot-forsvaret til Benjamin Riise Erdal, som kom på eit godt løp. Åleine med keeper gjor han ingen feil, og plasserte ballen knallhardt til sida, til 2-1. Under denne perioda var Hareid verkeleg gode, og berre fem minutt seinare kom utlikninga, nok ein gong på kontring. Denne gongen slo Emil Olai Hasund ei god pasning til Mulue Berihu, som kom stormande fram på høgrekanten sin. Om avleveringa til Mulue Berihu var meint som eit innlegg eller som eit skudd frå corner-området veit vi ikkje, men det vi veit er at det virkeleg overraska keeperen. Han fekk ei hand på ballen, men kunne ikkje hindre at ballen gjekk direkte i mål frå sida. Stillinga var med det 2-2, og Hareid hadde med det henta inn igjen ei 2-0 leiing.  Hasundgot-benken blei nok relativt stressa etter utlikninga. For rett etterpå blei Syver Skeide bytta inn på igjen. Ikkje mange minutta etter dette blei Hasundgot tildelt straffe, og den var S. Skeide sikker på. Hasundgot leda nok ein gong, no med 3-2.  Hareid nekta nok ein gong å gi opp, og berre fire minutt seinare kom ei ny utlikning. Denne gongen var det Christoffer Ottesen som var målscorar, etter at han blei spelt åleine med keeper. Dette skjedde i det 74. minutt, og det var med det berre seks minutt igjen. Sjølv om det var knapt med tid fekk vi sjå to mål til før dommaren blåste av. Først so var det Benjamin Riise Erdal som kom seg fri og scora, men dessverre for Hareid so blåste dommaren av for det som må ha vore ein hårfin offside. Som vi allereie har avslørt so enda det ikkje med uavgjort. For då det berre var nokre få minutt igjen so gjor Syver Skeide alt sjølv, og scora sitt tredje mål frå distanse. Hareid makta ikkje å utlikne endå ein gong, so då dommaren blåste av var stillinga 4-3 til Hasundgot. Sjølv om det tilslutt blei eit knepent tap so kan Hareid G16 ta med seg svært mykje positivt frå dagens kamp - og ikkje minst fram mot neste søndag, då dei møtast igjen.  Godt jobba! Girri, girri! Lag: Eskil Grimstad Kirkebø - Mulue Berihu, Gabriel Olav Peterson, Estifanos Micael, Hilde Årsbog Bjåstad - Emil Olai Hasund, Daniel Hüttner Pilskog, Christoffer Ottesen - David Levi Karlsen, Benjamin Riise Erdal og Andreas Knardal. Innbyttarar: Daniel Jacobs og Victor Peterson. PS: Neste gong eit Hareid-lag skal i aksjon er på torsdag, då spelar juniorlaget bortekamp mot Bergsøy.
02.08.20 17:22

LEIGE FESTLOKALE?

HAREID IL KLUBBHUS

Tlf. 91546619 / 90514047

Sjekk her for ledig tid.

Sjå våre festlokale. Klikk oppe i høgre hjørne for store bilde.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hadarhallen_2020-2021.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR

  

 


                                                    HOVUDSPONSORAR