15. august 2022

Kontaktinfo

Leiar:

Odd Erling Eriksen
Tlf. 909 41 263
odderi@gmail.com og friidrett@hareidil.no

Styremedlemer:

Jan Endre Rise, 900 80 298
Anna Klara Måseide, 975 29 894
Terje Juul-Grimstad, 468 64 965