23. september 2023

Hovudstyret 2021

Leiar

Vegard Gjerde –

Nestleiar

Harald P. Møller

Styremedlem

Odd Erling N. Eriksen
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Anders Riise
Vivian Johansen

Vara

Evelyn Røren
Ina Flø Nesset

Dagleg Leiar

Ola Kalvø Vattøy