20. juli 2024

Innkalling til trenar- og lagleiermøte Fotball 2024

Det vert Trenar- og Lagleiarmøte onsdag 31.januar kl.18 i Festsalen på klubbhuset. Alle lag må stille med 1 trenar og 1 lagleiar.

Agenda vedlagt.