26. mai 2024

Kva har skjedd i Idrettslaget den siste månaden?

Vi kan trygt sei at det har våre ein ganske hektisk juni månad vi no legg bak oss. Kampane i barne- og ungdomsfotballen har kome i gong igjen, friidrettsgruppa har våre på KM i Molde, påmeldingane til både Tine fotballskule og Nordvest Maraton strøymar inn og det har våre svært stor aktivitet på det flotte anlegget vårt!!

Ein glad gjeng som deltok på KM i Molde.

Alt dette er vi svært fornøgde med og vi ser fram mot ein endå betre seinsommar/haust. Frå 14.august av vil det bli ekstratreningar for dei som er mellom 12-16 år. Desse treningane vil gå kvar laurdag kl. 11-12.30. Dei er leda av Gustav Bjørlykke og Håvard Bjåstad. I tillegg vil det bli keepertrening på desse øktene. Det vil være for spelarar i alderen 10-16 år.

Det har også kome på plass eit sportsleg utval (SU) som skal ha ansvar for trenarkabalane, hospitering, keepertreningar, grasrottrenarkurs etc. Dei som sit i det utvalet er Ola Kalvø Vattøy, Cecilie Skeide, Einar Orten Trovåg, Emil Folkestad, Espen Beiermann, Anders Mork, Eiliv Tore Howlid og Benjamin Slettebakk.

På bilete: Benjamin Slettebakk, Einar Orten Trovåg, Emil Folkestad, Anders Mork, Espen Beiermann og Eiliv Tore Howlid. Ikkje på bilete: Cecilie Skeide og Ola Kalvø Vattøy

Som sagt så har påmeldingane til både Tine fotballskule og Nordvest Maraton strøymt inn, men det er plass til mange fleire.
Therese Falk har meldt sin ankomst til Nordvest Maraton, so det er berre å melde seg på for å måle krefter med ei som verkeleg kan å springe! Påmelding: http://www.nordvestmaraton.no/paamelding

Therese Falk kjem for å delta på Nordvest Maraton, kjem du?

Tine fotballskule er for dei i alderen 6-12 år (2015-2009), og vil bli gjennomført 9.-12.august kl. 10-14 kvar dag. Deltakarane vil få gratis lunsj kvar dag pluss ein treningsbagg og ei t-skjorte. Meir info og påmelding finn du her: https://club.spond.com/landing/courses/hareididrettslag/2BC82D1A9E544396B201A147AF1C640F/main_products

Det blir også turnhall på Hareid i jubileumsåret 2022 då Hareid Idrettslag fyller 100år! Det vart tidelgare i månaden klart at Hareid formannskap sa ja til å hjelpe med finansieringa av turnhall og gje dispensasjon for bruk av matjord. Det vart også klart at HIL skal få leige tomt til den nye turnhallen 😀

Tilrådinga frå kommunedirektøren var at dei skulle få kjøpe tomta for 50 000 kroner. Men etter framlegg frå ordføraren vart det vedteke at kommunen skal inngå festekontrakt med idrettslaget på minst 30 år, på same vilkår som Vikingparken. Det vil seie at dei skal betale ei krone i året for leiga. Formannskapet gav kommunalsjef for Samfunnsutvikling mynde til å underteikne avtalen på vegne av Hareid kommune.

Vi må også ta med at A-laget herrar spelte sin første kamp på 16 månadar tidlegare i veka. Der spelte dei mot Hovdebygda i ein kamp dei gjekk serianes ut av med ein 2-1 seier. Målscorarar var William Valde Bigset og Sebastian Bjørlykke!

Til slutt vil vi ønskje alle ein god sommar! Vi ser fram til mykje kjekk aktivitet rett etter sommaren 😀