6. desember 2023
På bilete: Benjamin Slettebakk, Einar Orten Trovåg, Emil Folkestad, Anders Mork, Espen Beiermann og Eiliv Tore Howlid. Ikkje på bilete: Cecilie Skeide og Ola Kalvø Vattøy

Sportsleg utval på plass

Då er sportsleg utval (SU) endelig på plass.

Namna og deira arbeidsoppgaver er som følger:

Ola Kalvø Vattøy: Kontaktperson opp mot fotballstyret. Papirarbeid. Keeperutvikling/keepertrening. Grasrottrenarkurs.

Einar Orten Trovåg: Kontaktperson for hospitering 13 år og opp til senior.

Eiliv-Tore Howlid og Anders Mork: Trenarkabal senior.

Benjamin Slettebakk og Emil Johannes Dahlen Folkestad: Trenarkabal 13-19 år.

Cecilie Skeide: Trenarkabal J15/16 og damelaget.

Espen Beiermann: Kontaktperson hospitering 6-12 år.

På bilde er ikkje Ola og Cecilie, men dei er med i SU.