21. juni 2024

Blink Hus Søre Sunnmøre forlenger avtalen!

Blink Hus Søre Sunnmøre er med som samarbeidspartner i tre nye år. Vi er veldig fornøyde med å ha med lokale aktører videre. Det gir oss muligheten til å fortsette å tilby kommunens innbyggere det allerede gode tilbudet vi har i Hareid IL.

Selv sier Terje Giskeødegård Balsnes, daglig leder i Blink Hus Søre Sunnmøre dette om avtalen:

«Det er særs viktig for oss i Blink Hus Søre Sunnmøre å bidra til det lokale idretts- og kulturlivet i Hareid, og det er difor heilt naturleg for oss å halde fram som sponsor for Hareid IL. Vi veit kor mykje (frivillig) arbeid som blir lagt ned i lag og anlegg, og vil med dette gjerne vise at vi set pris på dette viktige arbeidet for kommunen! Hald fram som de stemnar!»

Vi takker for støtten og ser frem mot godt samarbeid i årene fremover!