21. juni 2024

Ikkje for seint å sende inn foto til jubileumsboka

Men det begynner å haste…

Neste år fyller Hareid IL 100 år. Som seg hør og bør kjem det ei eiga jubileumsbok, og komiteen som jobbar med boka har no halde det gåande i over eitt år. Utkast til det meste av tekst er på plass. Mange hundre foto er samla inn. Statistikk har det også blitt jobba mykje med, spesielt for fotball og friidrett. I desse dagar blir det til dømes jobba med å hente inn statistikk for (den amputerte) fotballsesongen 2021. Det har også blitt samla inn nokre tekstar frå andre enn dei som sit i komiteen

Utover vinteren og våren vil nok komiteen prioritere redigeringsarbeid, korrekturlesing og etter kvart det grafiske. Det finst også ein plan om å ta bilete av alle som er aktive medlemmar i 2022.

Om nokon skulle sitje på historiske bilete som komiteen burde vurdere, så er det likevel ikkje for seint. Men det begynner å haste.

Ein ser at det til dømes er få tilgjengelege foto frå rundt tusenårskiftet, truleg fordi mange då gjekk over til å bruke digitale kamera – men det var før det var vanleg å legge desse ut på nettet.

Men alt er av interesse, både lagbilete, portrett av viktige personar, bilete av sosiale samlingar og turar, actionfoto osv.

Så brenn du inne med bilete frå dei 99 første åra til Hareid IL som du trur andre kan ha interesse av å sjå, så send til ei av desse adressene:

leivarne.grimstad@gmail.com

hansgisle@hotmail.com

olav.sindre.rise@gmail.com

trovaag@gmail.com