21. juni 2024

Hadarleikane 2022

Innbyding til Hadarleikane 2022
Jubileumsstemne – Hareid IL er 100 år
Hareid Idrettslag har igjen gleda av å innby til Hadarleikane på Hareid stadion søndag 21. august kl 11.00. Stemnet er i år også eit jubileumsstemne i samband med at Hareid IL i år markerer at det er 100 år sidan stiftinga av laget.

Tidsskjema og deltakarlister vert lagt ut på vår heimeside hareidil.no/hadarleikane når dei er klare
Øvingar:
Rekrutt: 60 m og lengde
10 år: 60 m, 600m, lengde og liten ball
11-12 år: 60 m, 200m, 600 m, lengde og kule.
13 og 14 år: 60m, 200m, 600 m, lengde, høgde og kule.
15 til 19 år: 100m, 200m, 800m, lengde, høgde, kule og spyd.
Menn/kvinner: 100m, 200m, 800m, lengde høgde kule og spyd.


Påmelding:
Påmelding via MinIdrett eller Sportsadmin. Påmeldingsfristen er sett til onsdag 17. august kl 23.59. Då blir påmeldingssystemet automatisk stengt. Eventuelle etterpåmeldingar (mot dobbel startkontingent) kan sendast på epost til: paamelding@hareidil.no. Vi kan ikkje garantere at du får plass om du melder deg på etter påmeldingsfristen. Det blir ikkje mogleg å melde seg på stemnedagen.


Startkontingent:
Rekrutt: kr 60 for alle øvingane. 10 år: kr 100 for alle øvingane. 11 år og eldre: kr 100 pr. start. Det vert sendt faktura til laget på den startkontingenten som skal betalast. Alle som er 13 år eller eldre må ha betalt heilårslisens for å kunne delta.


Premiering:
Det vert medaljar til dei tre beste i menn/kvinner, gute- og jenteklassene. I rekrutt og 10 års klasse vert det premiar til alle.
Annan informasjon:
Ved stor påmelding kan talet på forsøk i klassane opp til 13 år bli redusert til fire i tekniske øvingar. 14 år og eldre får seks forsøk i dei tekniske øvingane. Tid vert avgjerande i alle løp, slik at det ikkje vert finalar.

Spørsmål om arrangementet elles kan rettast til: Geir Sæther mob 419 27 718

Vel møtt på Hareid.