13. juli 2024

Interesseskjema aktivitetsordning

Hareid IL har sendt ut eit interesseskjema til alle skulane i distriktet, i aldersgruppa – 3. og 4. klasse.

Vi hadde satt pris på om så mange som mogleg kunne svart på dette.

Legger ved link til skjema under: Interesseskjema for oppstart av aktivitetsordning Hareid IL – Google Skjemaer

Hareid IL ser på moglegheita for å starte opp med aktivitetsordning ved skulestart 2022. Denne aktivitetsordninga vil bestå av alle gruppene i idrettslaget. Gruppene er turn, fotball, handball og friidrett.

Aktivitetane vil bli gjennomført på heile anlegget til Hareid IL.

For å kunne fortsette vidare arbeid sender vi ut eit interesseskjema og håper flest mogleg kan svare på dette. Dette vil bidra stort i forbindelse med planlegging og gjennomføring.

Tidspunkt er noko uklart, men vi ser for oss etter skuleslutt til 16.30/16.45.
Vi ønskjer også å kunne tilby henting på skulane, leksetid, og måltid.