20. juni 2024

Årsmøte og årlege møte

Årsmøte og årlege møte i Hareid Idrettslag

Som nemnt i annonsa i Vikebladet i dag tysdag blir årsmøte i Hareid Idrettslag avvikla onsdag 9.mars 2022 kl. 19.00 i festsalen på klubbhuset.

Til behandling: Vanlege årsmøtesaker

Forslag til saker som skal behandlast må kome inn innan 23.februar.  

Fullstendig sakliste med alle sakspapir blir lagt ut på www.hareidil.no ei veke før årsmøte.

Årleg møte i handballgruppa vert avvikla måndag 7.februar.

Årleg møte i turngruppa vert avvikla onsdag 9.februar.

Årleg møte i friidrettsgruppa vert avvikla onsdag 23. februar.

Årleg møte i trimgruppa vert avvikla torsdag 10.februar.

Velkommen til årsmøte.

Styret