20. juni 2024

Hareid damelag tek ny sats

Dei siste par åra har Hareid sitt a-lag for kvinner (eller berre damelaget om du vil) blitt leia av Bård Grimstad, Kjell Arne Øvrelid, Ørjan Engen Grimstad, Kevin Aarvik Hestholm (keepertrenar) og Lena K. Hansen (lagleiar). Dei signaliserte for ei tid sidan at dei ikkje går på ein ny sesong. Vi takkar dei så mykje for utrøytteleg innsats i ein tung periode sterkt prega av koronsituasjonen!

No tek damelaget ny sats. Eit komplett trenarteam er ikkje på plass enno, men etter eit møte måndag kveld vart det klart at Beate Rise Gaasø, Silja Øvrelid og Cecilie Skeide har tatt på seg å vere hjelpetrenarar i større eller mindre grad. Det blir jobba med å ferdigstille trenarteamet utover i månaden.

Men uavhengig av det blir det kalla inn til førjulstreningar for både nye og gamle spelarar. Dei blir avvikla i Hadarhallen søndag 12. desember klokka 18.00 og torsdag 16. desember klokka 19.30.

Damelagsstallen var noko tynn denne hausten, så ein håper at ein del nye og/eller tidlegare spelarar kjem til desse øktene, slik ein kan få ei større treningsgruppe i 2022. Nokre «eksterne» skal allereie ha stilt seg positive til å vere med. I tillegg blir det flytta opp spelarar frå eigen J15-stall.

Så har du lyst sjølv til å vere med på desse øktene, eller kjenner andre som er gira, så er det berre å spreie den glade bodskapen!

(Kva speleform og kva divisjon ein ønskjer å stille i blir det ikkje tatt stilling til før i januar.)