21. juni 2024

A-laget har starta oppkøyringa

Hareid sitt a-lag (for menn) har så vidt kome i gang med oppkøyringa til neste sesong, eller rettare sagt det trenar Hans Gisle «Kisse» Holstad kallar den aktive avkoplingfasen.

Så langt har laget trena tre måndagar i Hadarhallen, der det har stått fotballtennis og vanleg spel på programmet.

Elles har ein del av spelarane trena styrke med Hege Holstad på Aktivsenteret eit par gonger. Ei gruppe på fem-seks mann har også tatt seg to-tre joggeturar med innlagde drag.

Så langt er stemninga god, men som på slutten av denne sesongen ser det ut som stallen er noko tynn.

På biletet ser vi seks av dei sju i det nye støtteapparatet.

Frå venstre: Hans Gisle Holstad, Vidar Vollsæter, Knut Helge Hovden, Vagn Scheide Mork, Ola Kalvø Vattøy og Lars Petter Bjørlykke.

Gullvald Kløvning var ikkje til stades då biletet vart teke, men rykta seier at han har vore blant dei ivrigaste under styrketreningane på Aktivsenteret.