21. juni 2024

Barn – ikkje brud!

Barn – ikkje brud!

Hareid idrettslag og Hareid kommune treng bøsseberarar til TV-aksjonen søndag 24.oktober.

TV-aksjonen i år går av stabelen søndag 24.oktober, og i år blir det også tradisjonelle bøsser, i tillegg til alle dei digitale som blei nytte i fjor 🙂
Vi har eit mål om å dekkje heile kommunen med bøsseberarar, men då treng vi 60 personar som kvar går med bøsse i om lag to timar.

I fjor blei Hareid kommune den beste kommunen i fylket (23.besre kommunen i Noreg). Då samla vi inn 72.22kr per innbyggar – og det var faktisk over 4kr meir enn neste kommune på fylkeslista som var naboane våre i Ulstein kommune. Den bragda håper vi å gjenta i år også! 😀

Kan du tenkje deg å gå med bøsser? – Meld deg på her: https://blimed.no/engasjer-deg/privatpersoner/

Vil du gi allereie no, kan du gjere det via Vipps til 2133 eller kort.

Her er Hareid IL si digitale bøsse: https://www.spleis.no/project/190732

I år er det Plan Internasjonal som får dei innsamla midla. Dei skal dei nytte i kampen mot barneekteskap – derfor slagordet «Barn – ikkje brud».

Kvart tredje sekund blir ei jente gifta bort ein stad i verda. Gjennom TV-aksjonen skal vi i år saman gi jenter moglegheita til å velje si eiga framtid.

Målet med årets aksjon er å nå ut til tre millionar menneske for å få slutt på barneekteskap i dei landa der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Til dømes blir meir enn halvparten av alle jenter i Bangladesh gifta bort før dei fyller 18 år. Dette skjer trass lover som forbyr barneekteskap. Tradisjon og kultur trumfar dessverre ofte nasjonale lovar.

TV-aksjonen skal jobbe for at jenter får halde fram skulen, at barn, unge og vaksne får opplæring i jenter sine rettar og likestilling. Vi vil også arbeide for å sikre at lovane i landa beskyttar barn frå å bli gifta bort.

Midlane som blir samla inn i TV-aksjonen skal mellom anna:

  1. Gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.
  2. Støtte ungdomsgrupper og lokale organisasjonar i deira kamp mot barneekteskap.
  3. Drive opplysingkampanjar lokalt for å få ut informasjon om at barneekteskap er forbode.
  4. Arrangere foreldrekurs i omsorg og ikkje-valdeleg oppdraging
  5. Trene helsepersonell og lærarar i seksuell og reproduktiv helse.
    Les meir om kva pengane går til her: https://blimed.no/aktuelt/dette-gaar-pengene-til/