26. mai 2024

Hareid Group forlenger som hovedsponsor!

Hareid Group har valgt å forlenge avtalen som hovedsponsor ut 2024. Vi er veldig fornøyd med at en så stor aktør fra Hareid er med oss videre og støtter opp under lokalsamfunnet, og idretten. Vi har hatt et godt samarbeid med Hareid Group i flere år, og ser frem mot forhåpentligvis et videre godt samarbeid!

Hareid Group sier dette om avtalen:

At Hareid er ein god og attraktiv plass å bu er viktig for oss i Hareid Group. Hareid IL skaper mangfaldig aktivitet, tilhøyregheit og trivsel i lokalsamfunnet vårt, og vi er stolte og glade for å framleis kunne bidra som hovudsponsor til idrettslaget. Hareid IL står for verdiar som vi i Hareid Group identifiserer oss med, og innsatsen som vert lagt ned i idrettslaget er viktig for å skape ei berekraftig framtid både for Hareid-samfunnet og for oss som driv næringsverksemd her, seier konsernsjef Olav Haug Vikebakk.

Vi takker for støtten!