20. juni 2024

Dette er Hareid-laga i ungdoms- og seniorfotballen i år

A-laget for menn er for lengst klare for å spele i 4. divisjon i år, sjølv om det skjedde på dramatisk vis.

A-laget for damer skal som vi skreiv i går også spele i 4. divisjon i år. Sunnmøre fotballkrets melder i dag at det ligg an til to avdelingar i 4. divisjon, der den eine består av Hareid, Bergsøy, Hornindal, Åheim/Selje og Hødd 2. Laga skal møte kvarandre tre eller fire gonger.

Hareid 2 hadde i fjor haust eit håp om å stille 11-arlag i år, men slik gjekk det ikkje. Dei satsar i staden på å stille eit sjuarlag. Der har ikkje fristen gått ut enno.

Juniorlaget skal som nemnt i går vere med i vinterkvalifiseringa i år. Den avgjer kva divisjon dei spelar i denne sesongen.

Vidare har G16 meldt seg på i niarserien. Der ser det ut som kretsen legg opp til heile fire divisjonar. Hareid er meldt på nivå to av fire.

G14-gruppa består i år av både 13- og 14-åringar. Dei har både meldt på eit 11-arlag (1. divisjon) og eit niarlag (3. divisjon).

På jentesida har Hareid meldt på 11-arlag i J15-klassen og eit sjuarlag i J13-klassen (begge 3. divisjon).

Totalt sett ser det ut som Hareid har normalt mange lag påmeldt i ungdoms- og seniorfotballen i år. Ingen rekord verken i eine eller andre retninga. Det er også ei jamn fordeling med omsyn kva nivå laga er påmeldt.

Det er lenge til seriestart for dei fleste laga. Men vi kjenner allereie no at vi gler oss.

Girri, girri!

Oversikt over alle påmelde lag så langt.