21. juni 2024

Annonse spelar- og trenarutviklar 2023

Hareid IL Fotball ønskjer å auke satsinga vår på barne- og ungdomsfotballen. Vi ønskjer også å auke kompetansen blant dei frivillige i organisasjonen vår. Derfor søker vi ein spelar- og trenarutviklar i 80 prosent stilling – med moglegheiter for meir.

Les meir om stillinga i dokumentet under.