21. juni 2024

Nedtaking av fjellpostar.

Vi minner om at årets fjellorienteringspostar står ute til og med komande søndag 24. oktober. Frist for innlevering av utfylte kart er søndag 31. oktober. Det blir premieutdelings-seremoni på klubbhuset torsdag 18. november.