20. juni 2024

Trimgruppestyret 2022

STYRE:

Bernhard Harkjerr ( leiar),

Gunn Bente Drevland (nestleiar),

Leiv Arne Grimstad (sekretær),

Andreas Moldskred (styremedlem),

Lisbeth Hareide Longva (styremedlem),

Hildegunn Thomassen (styremedlem).

Vara: Irene Fjelle og Odd Elvanes .