6. desember 2023

Ny dagleg leiar i Hareid Idrettslag

Ny dagleg leiar i Hareid Idrettslag

Thobias Thon (23) er tilsett som ny dagleg leiar i Hareid Idrettslag.

Thon kjem frå Hurdal i Viken og har utdanning i idrettsleiing frå Høgskulen i Molde og er no i ferd med å fullføre ei mastergrad i Sport and Lifestyle management ved Rome Business School i Italia.

Praksis har han frå Norges Fotballforbund.

Vi har stor tru på at Thobias Thon har den rette kompetansen og eigenskapane som skal til for å vidareutvikle Hareid Idrettslag

Olav Sindre Rise i Hareid Idrettslag

Thon overtek som dagleg leiar etter Ola Kalvø Vattøy som sluttar 30. juni for å gå over i ei stilling som miljøterapeut i Hareid kommune. Vattøy har vore dagleg leiar i Hareid Idrettslag sidan juni 2020.