hareid_il_logo_135.png

 

utleigeprisar

Leige av selskapslokala med alle tilhøyrande fasilitetar som:
Kjøken & kjølerom og musikkanlegg/trådløyst breiband/videokanon

Kr. 2500,- i døgnleige. Kan bruke ettermiddag/dag før og etter sjølve leigedagen. Dette etter avtale. Reinhald blir utført av oss

Ved større arrangement/aktivitetar kan også Hareidhallen leigast i tillegg.
For bestilling av Hareidhallen ta kontakt med servicekontoret Hareid Kommune

Leige av selskapslokala på dag eller kveldstid eksempelvis møter eller undervisning:

Kr. 600,- opp til 4 timar. Kr. 1100,- for heil vekedag + kr. 400,- reinhald

Ring oss gjerne for bestilling og informasjon:
Tor Henning Andersen:     91 54 66 19
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
A