hareid_il_logo_135.png

 

Terminliste

http://www.friidrett.no/stevner/terminliste/Sider/Terminliste-helelandet.aspx

http://mosjon.friidrett.no/terminliste
INFOTAVLA

___________________________

____________________________

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png

Facebook.com/HareidIL
   
instagram.com/hil_friidrett
 
Twitter.com/HareidIL