hareid_il_logo_135.png

 

kontaktinfo

Leiar:
Odd Erling Eriksen
Tlf. 909 41 263
odderi+friidrett@gmail.com

Styremedlemer:
Jan Endre Rise, 900 80 298
Anna Klara Måseide, 975 29 894
Terje Juul-Grimstad, 468 64 965
 
 
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png

Facebook.com/HareidIL
   
instagram.com/hil_friidrett
 
Twitter.com/HareidIL