hareid_il_logo_135.png

 

kontaktinfo

Leiar:
Odd Erling Eriksen
Tlf. 909 41 263
odderi@gmail.com og friidrett@hareidil.no 

Styremedlemer:
Jan Endre Rise, 900 80 298
Anna Klara Måseide, 975 29 894
Terje Juul-Grimstad, 468 64 965
 
 

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg

Facebook.com/HareidIL
   
instagram.com/hil_friidrett
 
Twitter.com/HareidIL