hareid_il_logo_135.png

 

Styret

Styret vert valt på årsmøte i klubben. Det er ikkje valt ei eiga valnemnd, styret fungerar som det.  

Namn Funksjon E-post Telefon
Jon Åge Gjerde Leiar    
Håkon Røyset Sekretær    
Siv Helen Olsen  Kasserar    
Olav Gjerde Banemeister    
Bente Bjørvig Styremedlem    
Stian Moldskred Vara    
Arve Grimstad Vara    
       
Jon Arne Garshol Haram Revisor    
Per Arne Bakkely Revisor    
       
Helga Bøe-Grimstad Webansvarleg    

 

      
                                        

Bli medlem

Medlems påmelding
Påmelding skjer ved innbetaling av treningsavgift til konto.

Ved påmelding vil vi ha informasjon om:
Navn, adresse, fødselsdato, e-post
Send denne informasjonen på epost til j-aaggje@onine.no

Treningsavgift
Enkeltmedlem kr. 300,- per år
Familie kr. 500,- per år

Den kan betalast til kontonr.:
Adresse: Hareid il, Skeise

Medlemsavgift
I tillegg må ein betale medlemsavgift til Hareid IL, eigen giro blir tilsendt frå Idrettslaget seinare. Dei som er medlem i ei anna gruppe i HIL, skal ikkje betale denne ein gong til.


HIL Kontingent
Kontonr.: 4093 52 24812
Adresse: Hareid IL, 6060 Hareid
HIL kontingent er: Familie 450, Barn 200, vaksen 300


Kontakt oss

Namn  E-post  Telefon
Jon Åge Gjerde   j-aaggje@online.no  46 50 91 08
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL