hareid_il_logo_135.png

 
selskap, møter, undervisning
014.jpg

Selskapslokala er romslege, og har normalt bordplass for opp til 85 personar. Kjøkkenet er nytt og moderne, innstallert i 2010, velutrusta med alt naudsamt utstyr for både store og små arrangement som årmålsdag, barnedåp, konfirmasjon og mykje anna.

Lokala er ideelle for den som vil ordne til mat sjølv for eiga servering.
Stor kapasitet på kjølerom for trygg oppbevaring av matvarer. Maten kan du gjerne lage til på kjøkenet dagen før.
Klubbhuset ligg vegg i vegg med Hareidhallen med opa dør imellom, og er derfor ofte nytta som serveringsstad i tilknyting til store arrangement. Det er høve til å leige Hareidhallen i tillegg for ymse aktivitetar for både born og vaksne.
Her kan du få eit vellukka selskap kva tid som helst, slik du akkurat ønskjer det.

Lokala er godt eigna til møter, konferansar og undervisning.
Vi kan også ordne med eventuell servering, om du ikkje ønskjer å ordne dette sjølv.
Her får Du garantert eit vellykka arrangement, eller effektivt møte med tilsette eller Dine kundar. Dersom De har spesielle ønskjer om noko, ta gjerne kontakt med oss.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
A