hareid_il_logo_135.png

 

tjukkasturer i oktober 2016

tjukkasgjengen2361.jpg

Vi fortsetter med Tjukkasturer i oktober.
Hver tirsdag og torsdag møtes vi på Rådhusplassen klokka 18.00 og går en tur sammen.
Torsdager er det med turleder fra Trimgruppa i HIL, det er satt opp faste turer som listet opp nederst.
Tirsdager er det uten turleder, men vi møtest og går en tur sammen. turmål for dagen blir bestemt av de som møter opp.
Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.

6. oktober vil vi gå i Korshamna
13. oktober vil vi gå Alskleiva
20. oktober vil vi gå på Eidet i Ulstein.
27. oktober vil vi gå frå Bugarden i Ulstein.

Hugs at vi altid starter fra Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege klær og sko.

God tur!

Tjukkasturer i september 2016

2015-09-01_18_45_47.jpg

Vi fortsetter med Tjukkasturer i september, alle i Hareid kommune.

Hver tirsdag og torsdag møtes vi på Rådhusplassen kl 18.00 og går en tur sammen.
Torsdager med turleder fra Trimgruppa i HIL. ( disse dagene vil det bli satt opp faste turer )
Tirsdager uten turleder, men vi møtes og går en tur sammen. Turmål for dagen blir bestemt av de som møter opp.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen


1. september går vi på Rotarystien.

8. september går vi frå golfbana mot posten.

15. september vil vi gå til Gamleåsen.

22. september går vi til Alskleiva.

29. september går vi Vassverkvegen.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset/Frivillighetssentralen klokka 18:00.
Ta på høvelege kler og sko.

God tur!

TJUKKASTurer i juni 2016

20160301_1827_img_0490.jpg

Vi fortsetter med Tjukkasturer i juni, alle i Hareid kommune.

2. juni går vi på Eidet.

7. juni går vi frå golfbana mot posten.
9. juni vil vi gå Rotarystien.

14. juni går vi Vassverkvegen.

Då tek vi sommarferie, men gå gjerne turar.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset/Frivillighetssentralen klokka 18:00.
Ta på høvelege kler og sko.

God tur!

tjukkasturer i MAI 2016

20160209_1857_img_0387.jpg

Vi fortsetter med Tjukkasturer i mai, alle i Hareid kommune.

3. mai går vi Rotarystien.
5. mai er det helligdag, men gå gjerne tur!

10. mai vil vi gå Alskleiva.
12. mai vil vi gå i Korshamna.

17. mai er det nasjonaldag, men gå gjerne tur!
19. mai vil vi gå på Alskleiva.

24. mai vil vi gå på Rotarystien.
26. mai går vi vassverkvegen til Hammarstøylen.

31. mai vil vi gå på Alskleiva.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset/Frivillighetssentralen klokka 18:00.
Ta på høvelege kler og sko.

God tur!

tjukkasturer i april 2016

tjukkastur_31_mars_2016.jpg

5. april: Rotarystien
7. april: Gamleeidet

12. april: Korshamna.
14. april: Rotarystien.

19. april: Larsstien (Flø)
21. april: Nibben (Ulstein)

26. april: Hammarstøylen.
28. april: Uglasetra (Ulstein)

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00
God tur!

TJUkkasturer i mars 2016

img_0303.jpg

Vi fortsetter med tjukkasturer i mars, det er lyst no, så vi prøver å gå andre turer enn Rotarystien igjen.

1. mars går vi Rotarystien.
3. mars vil vi gå vassverkvegen til Hammarstøylen.

8. mars vil vi gå Alskleiva.
10. mars vil vi gå i Korshamna.

15. mars vil vi gå på Rotarystien.
17. mars vil vi gå på Alskleiva.

Den neste veka tek vi påskeferie, men håper å treffe mange på tur.

29. mars vil vi gå på Rotarystien.
31. mars vil vi gå på Alskleiva.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset/Frivillighetssentralen klokka 18:00.
Ta på høvelege kler og sko.

God tur!

tjukkasturer i februar

20130810_01148.jpg

I februar tek vi også alle turane på Rotarystien.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege kler og sko.

God tur!

tjukkasturer i januar

img_1327662.jpg

I januar tek vi alle turane i rotarystien.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege kler og sko.

God tur!

tjukkasturer i desember

20150927_144404.jpg

Vi fortsetter med tjukkasturer i desember.

1. desember går vi vassverkvegen til Hammarstøylen.
3. desember vil vi gå Rotarystien.

8. desember vil vi gå Alskleiva.
10. desember vil vi gå i Korshamna.

15. november vil vi gå på Rotarystien.
17. november vil vi gå på Alskleiva.

De neste to vekene tek vi juleferie, men håper å treffe mange på tur.

Vi starter oppatt i januar med nytt turprogram.


Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege kler og sko.

God tur!

TJUKKASTURER I NOVEMBER

20150726_110833.jpg

Vi fortsetter med tjukkasturer i november.

3. november går vi vassverkvegen il Hammarstøylen.
5. november vil vi gå Rotarystien.

10. november vil vi gå Alskleiva.
12. november vil vi gå på Flø frå vassverket og utover.

17. november vil vi gå på Rotarystien.
19. november vil vi gå på Alskleiva.

24. november vil vi gå vassverkvegen til Hammarstøylen.
26. november vil vi gå på i Korshamna.


Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege kler og sko.

God tur!

Tjukkasturer i oktober

20150728_184758.jpg

Vi fortsetter med tjukkasturer i oktober.
1. oktober går vi vassverkvegen il Hammarstøylen.

6. oktober vil vi gå i Korshamna.
8. oktober vil vi gå Alskleiva.

13. oktober vil vi gå på Flø frå vassverket og utover.
15. oktober vil vi gå på Flø, Larsvegen langs stranda.

20. oktober vil vi gå på Rotarystien.
22. oktober vil vi gå på Eikå.

27. oktober vil vi gå på i Korshamna.
29. oktober vil vi gå på Alskleiva.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
Ta med hovedlykt og høvelege kler og sko.

God tur!

Vidare Tjukkas-program i september

20150901_184547.jpg

Vi fortsetter å gå turar på Rotarystien resten av September.

Her er ein del av gjengen avbilda ved den nye torvsjåen ved stien.

Hugs at vi starter frå Rådhuset klokka 18:00 kvar tysdag og torsdag.

TJUKKASTURER I September

20150728_193222.jpg

Vi starter oppatt med tjukkasturer i september.
1. september går vi Rotarystien.
3. september vil vi også gå Rotarystien.

Turane vil også i år gå på tirsdagar og torsdagar.
Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.

God tur!

TJUKKASTURER I JUNI

img_20150525_00461.jpg

I juni vil vi gå desse turane:

2. juni: Alskleiva
4. juni: Kaldalhola på Grimstad

Etter dette tek vi sommarferie, vi vil sette opp nytt program etter sommarferien.

Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00.
God tur!

tjukkasgjengen2.jpg

TJUKKASGJENG PÅ HAREID

Vi starter opp med tjukkasgjeng på Hareid.
I januar vil vi starte frå Rådhusplassen klokka 18:00 på tirsdag og torsdag.
Kom å vert med då!

 

http://www.smp.no/nyheter/article7194197.ece

SUKSESS FOR TJUKKASGJENGEN

20150120_tjukkasgjeng_hareid.jpg

Det møtte opp ever 40 personer til første tur i regi av Tjukkasgjengen Chapter Hareid.
Neste tur går på Rotarystien, på torsdag den 22. januar. Vi starter på Rådhusplassen klokka 18:00. Hugs å ta med rett fottøy, gjerne med broddar om du treng.
 

Tjukkasgjengen chapter hareid

ill_tjukkasgjeng.jpg

Vi fortsetter med tjukkas-turer også i februar. Vi møteste som i januar på Rådhusplassen kvar tirsdag og torsdag klokka 18.

Tjukkasturer i april

img_20150317_00317.jpg

Plan for april 2015

16. april: Gamleeidet
21. april: Korshamna
23. april: Nibben (Ulstein)
28, april: Skjoranakken (Ulstein)
30. april: Eikå. (Eiksund)

Hugs at vi altid starter frå Rådhusplassen på Hareid klokka 18:00.

God tur!

TJUKKASTURER I MAI

img_20150428_00419.jpg

5. Rotarystien
7. Gamleeidet

12. Korshamna.
14. Frivilleg tur i Rotarystien.

19. Larsstien (Flø)
21. Nibben (Ulstein)

26. Hammarstøylen.
28. Uglasetra (Ulstein)
Hugs at vi altid starter frå Rådhuset klokka 18:00. 
God tur!

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL