7. desember 2023

Premiefest 2023

KRYSTALLPREMIE: MANGE UNGE FEKK KRYSTALLPREMIE ETTER Å HA FUNNE 12 ELLER FLEIRE POSTAR. MELLOM DESSE SER VI I HØGRE BILDEKANT BJØRG MONG KORSNES, SOM I ÅR FEKK DEN GJÆVE 30-ÅRSPOKALEN. FOTO: HAREID IL TRIM HAREID KAMMERKOR 2023. FOTO: LAG

Premiefest for Hareid IL Fjelltrim

Onsdag 12. november heldt Hareid IL si trimgruppe ein godt besøkt premiefest i klubbhuset for fjelltrimmen (fjellorienteringa) 2023, som var den 34. i rekka. Gruppeleiar Bernhard Harkjerr opplyste at det i år vart selt 269 kart. Av desse vart 156 sendt inn for premiering.

FLEST I ALDERSGRUPPA 41-70 ÅR

I år har gruppa også undersøkt kva aldersgrupper som soknar til tiltaket. Gjennomgangen av dei innleverte karta viste følgjande deltakartal:

0-15 år: 29.

16-40 år: 18.

41-70 år: 73.

Over 70 år: 36.

POKAL- OG KRYSTALLDRYSS

Årets premierte vart:

Krystallar 0-15 år:

A-premie (over 19 postar): Robin Slettevoll, Vilde Slettevoll, Tobias Jonsrud Rise, Alida Jonsrud Rise, Leander Jonsrud Rise, Jørund Vatne Eriksen og Dorthea Midtflø Moldskred.

B-premie: (12-19 postar): Olav Hjørungdal Pilskog, Marcel Knop, Johan Lien Kleppe, Nikolai Lien Kleppe, David Levi Karlsen, Mia Hoddevik, Cassandra B. Hjelmtveit, Ian Birkhol Hjelmtveit, Theo Dimmen Haraldsvik, Vivian Gierzs, Dennis Dimmen Furseth, Erling Vatne Eriksen, Ingebjørg Vatne Eriksen, Sigrun Brandal Drevland, Johanna Leirbekk Husøy, Kine Leirbekk Husøy, Oscar Leirbekk Husøy, Andreas Midtflø Moldskred, Aslak Ringstad-Moldskred, Olai Ringstad-Moldskred og Benjamin Kleppe-Rognes.

Pokalar:

30 ÅR: Bjørg Mong Korsnes.

25 ÅR: Lidvar Hovden og Andreas Moldskred.

20 ÅR: Einar Orten Trovåg, Sølvi A. Mork Hauge, Gunn Bente Drevland og Eldar Indreflø.

15 ÅR: Torill Åker, Lars Bjørn Teige, Henriette Sunde, Sunniva Holstad Sivertsen, Kenneth Muren, Karen Margrete og Jon Kåre Mork, Tor Håbakk, Oda Renate Midtflø og Irene Fjelle.

10 ÅR: Elisabeth Riise Pedersen, Kari Garnes, Else Bakke Elvanes, Siw-Monica Brandal, Lena Bakkejord, Kristin Leirbekk Husøy, Lisbeth Brandal og Kirsti Skinnes.

5 ÅR: Ann-Magritt og Olav Bjåstad Vikebakk, Vilde Slettevoll, Robin Slettevoll, Marit Pilskog, Theo Dimmen Haraldsvik, Otto Per Gjerde, Catrin Elvanes.

Gåvekortvinnarar:

Gunn Berit Gjerde, Andreas Midtflø-Moldskred, Dorthea Midtflø-Moldskred, Lidvar Hovden, Oda Reate Midtflø og Bjørg Mong Korsnes.

Under programposten ”Innspel” kom det forslag om Åsefjel