hareid_il_logo_135.png

 

Kjære Sambygding

Hareid Idrettslag er ein av hovuddrivarane i prosjektet ”Nye Hareid Stadion”, og har difor starta kronerulling for å finansiere dette.

Vikebladet/Vestposten vil jamnleg oppdatere innbetalingar og utbydingar. Nettsidene til Hareid Idrettslag vil også gi opplysningar om dette.  

Web: http://www.vikebladet.no/ http://friidrett.hareidil.no/
 

Kronerulling kontonr: 3910 36 40001

På førehand, Tusen takk for støtta til arbeidet vårt  !

Med venleg helsing

for Hareid Idrettslag

Sindre Breivik                                                                        Inger Annie Molt Rise

Prosjektleiar HIL                                                                        Leiar kronerulling

DUGNAD PÅ STADION

De blir DUGNAD PÅ NYE HAREID STADION Lørdag 17.juli  kl 10.00 til 16.00.

KVA GJER VI PÅ LAURDAG:

-    Gjerdet må opp

-    Tribuna må bli ferdig

-    Lagerbygget skal opp

-    Grasklipping – vollane rundt bana

-    Etc.

Ta med batteridrill, skøyteleidning, elektrisk drill, metermål , blyant og klippar.

Kaffi og noko å bite i vert det og

Opning av nye Hareid Stadion er sett til 11. september 2010 og med sommarferien i nær framtid, vil alle skjøne at tida fram til opning er knapp.

Det viktigaste er at folk møter på dugnad. Arbeidsoppgåver er det nok av.

VEL MØTT.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png

Facebook.com/HareidIL
   
instagram.com/hil_friidrett
 
Twitter.com/HareidIL