hareid_il_logo_135.png

 
Ny brukar

Dersom du ikkje har våre innlogga på Min idrett tidligare, må du fyrst registrere ein ny brukar.
(Dette gjeld også sjølv om klubben på forhånd har registrert deg i våre systemer eller om du er usikker på om du er registrert eller ikkje.)

Gå til nettsida https://minidrett.nif.no/
Klikk på linken Ny bruker øverst til høgre på siden (til venstre for grøn Logg inn knapp)
Skriv inn personinformasjon
Skal du registrere barn som du forsørger under 18 år så må du først registrere deg sjølv og så registrere barnet som familiemedlem (sjå Legg til familie)
Dersom du vil ha fullt utbytte av den nye medlemsløysinga så er det viktig at du held informasjonen om deg sjølv oppdatert med både e-post, mobilnummer og adresse.
Ved opprettelse blir det en automatisk sjekk mot vårt folkeregister. Registrer derfor fødselsnummer og navn slik det er registrert i folkeregisteret, ellers vil registrering feile (unntak er utenlandske statsborgere som ikkje er registrert i vårt folkeregister).

Registrer mobilnummer frå en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoda som sendes på sms.

Klikk på Fortsett (grønn knapp).
Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
Klikk på Fortsett (grønn knapp).
Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.


Se også en videoveiledning for opprettelse av ny bruker her:

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR