hareid_il_logo_135.png

 

Medlemskap i Hareid IL

Kven skal vere medlem:
Alle som deltar i aktivitetar og/eller representerar Hareid IL skal vere medlemmar av idrettslaget.

Pliktig medlemskap:
For å delta som aktiv idrettsutøvar skal du jfr. Norges idrettsforbund vere knytta til eit idrettslag, og skal du delta med Hareidslogo på trøya må du vere registrert medlem. I visse sammenhenger krev vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følgjer ein forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.

Medlemskontingnet og treningsavgift:
Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift i Hareid IL.
Medlemskontingenten betalast til hovudlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball, håndball, friidrett, turn tar inn ein treningsavgift for å dekke kostnader forbundet med treningar og aktivitetar til det lag eller den gruppa du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent:
Alle som er tillitsvalgte representantar for Hareid IL skal vere medlemmar av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Hareid IL og er derfor Hareid IL's representanter i slike sammenhenger. Kun medlemmer av Hareid Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker. For å få stemmerett ved årsmøtet må kontigenten vere betalt seinast ein måned før årsmøtet finner stad, og ein må vere fyllt 15 år.

Innmelding og utmedling:
Medlemskontingneten til Hareid IL, skal normalt fakturerast ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikkje refundert dersom du melder deg ut.
Innmelding og utmelding gjerast ved registrering i Min idrett på: www.minidrett.no

Medlemstyper:
Eit medlemsskap kan enten vere eit enkeltmedlemskap (for aktive medlemmer) eller eit støttemedlemskap.

Enkelmedlem - pris på kr. 250,- pr år
Støttemedlemskap - pris på kr. 250,- pr. år

Som medlem i Hareid IL vil du utover alle dei sportslege, medmenneskelege og sosiale fordelane oppnå rabatterte prisar på ein mengde varer og utstyr som tilbys av samarbeidsparter av Hareid IL. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og anna utstyr.

Støtte frå Idrettsforbundet
Ditt medlemsskap i Hareid IL utløyse støtte frå Idrettsforbundet. For hvart medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Hareid IL motta støttemidlar som fordelast tilbake til særidrettane og
kjem alle saman tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap:
Alle born som er tilslutta Hareid IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordninga gjeld til og med det året dei blir 12 år.

Ønskjer du / din familie å bli medlem? send e-post til daglegleiar@hareidil.no
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR