hareid_il_logo_135.png

 

Aldergrupper 11 - 19 år

U11 - Ungdom inntil 11 år, blanding av begge kjønn
U13 - Ungdom inntil 13 år, blanding av begge kjønn
U15 - Ungdom inntil 15 år, blanding av begge kjønn
U17 - Ungdom inntil 17 år, blanding av begge kjønn
U19 - Ungdom inntil 19 år, blanding av begge kjønn

Aldergrupper 20 - 35 år

I senior, dvs over 19 år, konkurreres i 3 grupper A, B og C.
Nybegynnere spiller i gruppe C.
Innenfor A, B, C spilles det HD, HS, DD, DS, MD
feks. HDC betyr da Herre Double for gruppe C.

Herre double (HD), Herresingle(HS)
Dame double (DD), Dame singel (DS)
Mix Double (MD)

Aldergrupper 35 år og oppover

V1 1968 - 1973
V2 1962 - 1967
V3 1956 - 1961
V4 1950 - 1955
V5 1944 - 1949
V6 1943 - eldre

V1 - Veteran 1
For å være klassifisert som vetranspiller må du være fyllt 35 år (V1) året før mesterskapet avvikles.
Eksempelet over gjelder for turneringer år 2009.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL