hareid_il_logo_135.png

 

Hovudstyre 2020

Leiar: Vegard Gjerde
Nestleiar: Harald P. Møller
Styremedlem: Oda Renate Midtflø
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Anders Riise
Vivian Johansen
Vara: Ina Flø Nesset
Odd Erling N. Eriksen

Dagleg Leiar: Ola Kalvø Vattøy

11.03. Medlemkontigent og treningsavgift

Årsmøtet vedtek medlemskontigent på årsmøtet kvart år.

Denne er på kr 250,- og går til hovudlaget. Utseding av faktura skjer kvart år etter årsmøtet til Hareid IL.

NB! For å vere med i trenings- og konkurranseaktivitet i og for laget/gruppa, er det eit krav at ein er medlem av laget, og at medlemskontigent og treningsavgift er betalt. Medlemsskapet må vere i orden for at forsikringsordningane i idretten skal gjelde. Det held ikkje å bere betale treningsavgift!

Etter 2 år utan betaling vert ein stroken som medlem i Hareid IL!

Frå 2017 tok vi i bruk idrettens medlemsregister Klubbadmin/Min idrett der all oppfølging av medlemmar blir håndtert.

ALLE oppfordrast til å registrere seg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysningar. E-posten MÅ vere korrekt!

08.03. hovudstyre 2019

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 07.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Vegard Gjerde - Leiar
Harald Møller - Nestleiar
Jeanette Teigene - Styremedlem
Cecilie Bjørlykke - Styremedlem
Oda Midtflø - Styremedlem
Ina Flø Nesset - Varamedlem

04.03.19. Årsmøte i hovudstyre

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 07. mars 2019 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Val av dirigent
Sak 5: Val referent
Sak 6: Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Hovudstyret si årsmelding og rekneskap for 2018
Sak 8: Gruppene sine årsmeldingar og rekneskap for 2018
Sak 9: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 11: Fastsette budsjett 2019 for gruppene
Sak 12: Val av
12.1 Styreleiar
12.2 Nestleiar
12.3 Andre styremedlemmer
12.4 2 varamedlemmer
12.5 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
12.6 To revisorar
12.7 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
12.8 To medlemmar og eitt varamedlem til valnemnda

Vedlagt følgjande dokument:
- Hovudlaget og gruppene sine årsmeldinger
- Hovudlaget og gruppene sine rekneskap med revisorgodkjenning
- Saksdokument sak 10; Medlemskontigent og treningsavgifter 2019
- Saksdokument sak 11; Budsjett for hovudlaget og gruppene
- Sak 12.1 - 12.6; Valnemnda sitt forslag
- Sak 12.7; Styret sitt forslag til nye medlemmer til valnemnd

Med helsing
Styret i Hareid IL


HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..
forside_-_omslag_002_417_.pdf
innkalling_og_sakliste_rsm_tet_2019.pdf
sak_10_-_fastsette_medlemskontingent.pdf
sak_11_-_budsjett_2019.pdf
sak_12_1-6_tilr_ding_fr_valn_2019.pdf
sak_12_8_-_val_av_valnemnd.pdf
sak_7_-_balanseregnskap_2018.pdf
sak_7_-_resultatregnskap_2018.pdf
sak_7_-_rsmelding_hovudstyret_2018.pdf

02.03. Årsmøte Hareid IL Hovudstyre 8.mars

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 08. mars 2018 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velje dirigent
Sak 6: Velje referent
Sak 7: Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Hovudstyret og gruppene sine årsmeldingar for 2017
Sak 9: Hovudstyret og gruppene sine rekneskap for 2017 i
revidert stand
Sak 10: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 12: Budsjett 2018 for hovudlaget og gruppene
Sak 13: Val av
13.1 Styreleiar
13.2 Andre styremedlemmer
13.3 2 varamedlemmer
13.4 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
13.5 To revisorar
13.6 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
13.7 Leiar av valnemnda
13.8 Varamedlem til valnemnda


Med helsing
Styret i Hareid IL


Årsmelding og resultatrekneskap vil ved årsmøtet bli presentert med signaturar. Revisjon er ikkje ferdig enno!
HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..

- Sakliste
- Årsmelding HIL - Sak 8
- Resultatrekneskap 2017 - Sak 9
- Budsjett 2018 - Sak 12
- Medlemskontigent - Sak 11

rekneskap_mot_budsjett_2017_-_budsjett_2018.pdf
resultatrekneskap_hil_2017.pdf
sakliste_rsm_te_hil.pdf
sak_11_medlemskontingent.pdf
valnemnd_hil02-03-2018.pdf
_rsmelding.pdf

03.03. Nye styre i HIL

Anitawaage/hs2017.jpg

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 02.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Leiar: Vegard Gjerde, Nestleiar: Harald Møller

Styremedlem: Cecilie Bjørlykke, Jeanette Teigene og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Vara: (ikkje til stades på bilete) Bernhard Harkjerr og Cecilie Skeide.

HOVUDSTYRET i Hareid IL 2019:

Leiar:
Vegard Gjerde
Tlf. 90 53 61 41, leiar@hareidil.no

Nestleiar:
Harald Møller

Styremedlem:
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Oda Renate Midtflø

Vara:
Ina Flø Nesset
Vara:
Cecilie Skeide


Dagleg leiar
Anita Waage
Tlf. 90 51 40 47, anita@hareidil.no
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR