hareid_il_logo_135.png

 

Månadens frivillige

Hareid IL har mange eldsjeler som legg ned ein enorm innsats, trening for trening, veke etter veke, år etter år.

I desse tunge tider der det er ekstra vanskeleg å halde oppe motivasjonen for mange, ønskjer Hareid IL å setje ekstra pris dei frivillige som held hjula i gang.
Vi startar derfor opp prisen "månadens frivillige". Kven fortener denne prisen for april? Send inn forslag på mail (daglegleiar@hareidil.no) eller på melding (47362493)...innan 2. mai. 
Det kan både vere ein person som har gjort ein ekstra god innsats i februar, eller ein person som har gjort ein god innsats over lenger tid - også i april. 
Det kan vere ein trenar, ein lagleiar, ein styremedlem eller kven som helst. Det er same kva idrett personen styrer på med. Personen treng ikkje nødvendigvis å vere knytt til ei spesiell gruppe heller. Ingen forslag er for dårlege. Det viktigaste er at vedkomande brenn for Hareid IL! 
Hugs å sende inn forslag innan 2.mai, så annonserer vi vinnaren måndag 3.mai. Vinnaren vil bli hedra med ein fin statuett :D 
169565798_277060370637516_3928726077650299723_.jpg
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR