hareid_il_logo_135.png

 
04.12. SPELARMØTE FOR a-LAGET MENN MÅNDAG

Sportsleg utval kallar inn til spelarmøte for a-laget måndag 20.25-20.55 (dette tidspunktet grunna trening i hallen etterpå). 

Det blir presentasjon av trenarteam for 2016, samt kort info om oppstart av oppkøyringa. 

Vel møtt!

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR