hareid_il_logo_135.png

 

01.11. Innkalling til årsmøte i Hareid Idrettslag Fotball

Styret inviterar alle medlemmar i Hareid Idrettslag Fotball til årsmøte den 12. november kl. 18 i Festsalen på klubbhuset, Myravegen 12. 

Sakliste for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne dei med stemmerett

Sak 2: Godkjenne innkallinga

Sak 3: Godkjenne saklista Sak 4: Val av dirigent Sak 5: Val av referent

Sak 6: Val av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Fotballgruppa si årsmelding og rekneskap for 2019

Sak 8: Gruppene sine årsmeldingar og rekneskap for 2019

Sak 9: Fastsette treningsavgifter for sesongen 2020

Sak 10: Fastsette budsjett 2020 for Fotball

Sak 11: Val av 

11.1 Styreleiar

11.2 Nestleiar

11.3 Andre styremedlemmer

11.4 2 varamedlemmer

11.5 To revisorar

11.6 Valnemd 

Vedlagt følgjande dokument: (kjem i forkant av årsmøtet) 

- Fotball og gruppene sine årsmeldingar

- Fotball og gruppene sine rekneskap

- Saksdokument sak 9; treningsavgifter 2020

- Saksdokument sak 10; Budsjett for Fotball 2020

- Sak 11.1 – 11.5; Valnemnda sitt forslag

- Sak 11.6; Styret sitt forslag til nye medlemmer til valnemnd 

Med helsing Styret i Hareid IL 

534260_10151551064507405_1299903116_n.jpg
|
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR