hareid_il_logo_135.png

 

HANDBALL

Handball i hareid IL

Handballen kom i gong etter 2. verdskrigen - i 1946 - med damelag. Opptil 50 deltok på treningane den fyrste tida.

I alle dei tre gullalder -åra 1950-51-52 blir Hareid kretsmeistrar i Sunnmøre handballkrets si øvste klasse og tapte ikkje ein einaste kamp. Aktiviteten blir lagt ned i 1953 - og kjem ikkje i gong igjen før i 1971, med eit damelag. Det hanglar nokre år, og så er det slutt igjen.

Den tredje handballepoken med damelag kom i 1984/85, og no blir det for fyrste gong også sett i gong med rekrutteringshandball. Men etter 2-3 år er det dessverre slutt igjen.

Den fjerde handball-epoken blir innleia med utvidinga av idrettshallen ved Hareid ungdomsskule og arbeidet kjem i gang att i 1994. Men denne gongen berre med yngre lag. I denne fjerde bolken har det vore jamn aktivitet - i fyrste rekke med jentelag. Å stille damelag, som i tidlegare tider, lykkast ikkje i denne perioden, etter at bygda fekk full hall.

Den siste tida (frå 2013) har handballen hatt aukande rekruttering, og det er grunn til å tru denne positive trenden held fram. Det er no opp i mot 100 medlem totalt i handballgruppa. Vi har både damelag som stiller i 5. divisjon. I tillegg har vi også 5 aldersbestemte lag.
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL