hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1999

Fotballstyret:

Leiar: Willy Nesset
Nestleiar: Kjellbjørn Hovden
Kasserar: Tor Henning Andersen
Sekretær: Anja Holstad
Styremedlem: Anders Riise
Styremedlem: Trine Årsbog

Desse møtte også:

Lars Atle Flø og Stein Arve Rise, oppmenn a-lag
Sverre Pettersen, arrangementsjef
Hallvar Møller, spelarrepr.
Vidar Vollsæter, hovudlagsleiar

Yngresstyret:

Leiar: Harald Møller (til 1. april)
Kasserar: Hans Howlid
Styremedlem: John Jarle Holstad (vår)
Styremedlem: Hans Gisle Holstad
(Siste halvår fungerte Holstad og Howlid som eit slags styringsråd)

Tillitsvalde:

Sportslege leiarar: Stein Arve Rise og Lars Atle Flø
Trenarkontakt: Harald Møller
Kiosk: Trine Årsbog
Materialforvaltar: Håvard Røyset
Draktvask: Sverre Pettersen
Vaktsjefar: Harald Åsen og Bjarne Røyset
Billettar: Linda og Lars Teigene

Økonomigruppe:

Anders Riise (leiar), Bjørn Steinar Røyset, Tor Henning Andersen, Odd Brandal.

Arrangementgruppe:

Sverre Pettersen (leiar), Audun Slotterøy, Trine Årsbog, Judith Eimhjellen Bordoy, Tor Henning Andersen.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR