hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1998

Fotballstyret:

Leiar: Atle Gjerde
Nestleiar: Kåre Magne Stennes
Kasserar: Tor Henning Andersen
Sekretær: Anja Holstad
Styremedlem: Sølvi Otterdal
Styremedlem: Gunnar Aursnes

Styremedlem, leiar hovudlaget: Vidar Vollsæter
Styremedlem, leiar u-gruppe: Harald Møller
Spelarrepr. a-lag: Egil Øvrelid
Spelarrepr. damelag: Inghild Hestholm
Styremedlem, arrengement: Sverre Pettersen

U-gruppe-styret:

Leiar: Harald Møller
Kasserar: Hans Howlid
Styremedlem: Hans Gisle Holstad
Styremedlem: John Jarle Holstad

Tillitsvalte:

Sportsleg leiar: Kåre Magne Stennes
Trenarkontakt: Harald Møller
Kiosk: Judith Eimhjellen
Materialforvaltar: Sverre Pettersen
Vaktsjef: Jarle Romestrand (oppmann herrelag)

Økonomigruppe:

Kåre Magne Stennes (leiar), Lars Petter Moldskred, Bjørn Steinar Røyset, Kjell Dag Nilsen, Atle Gjerde.

Arrangementgruppe:

Sverre Pettersen (leiar), Modulf Røyset, Audun Slotterøy, Judith Eimhjellen, Berit Snuruås, Oddrun Prados.

Vakter:

Harald Åsen og Bjarne Røyset

Banemerkar:

Olav Nøringset

Billettar:

Linda og Lars Teigene

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR