hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1995

Fotballstyret:

Leiar: Bjørn Røyset
Nestleiar: Atle Gjerde
Sportsleg leiar: Bjørn Røyset
Kasserar: Gunnar Aursnes
Sekretær: Vidar Røyset
Styremedlemmar: Sølvi Otterdal, Turid Hugøy
Leiar u-gruppe: Kjell Bjørn Hovden

Resten av u-gruppa:

Økonomi: Dag Bjåstad
Sekretær: Jan Håvard Nytun
Styremedlem: Jan Ove Hareide

Andre aktørar:

Trenarkontakt: Harald Møller
Materialforvaltar: Sverre Pettersen
Vaktsjef: Harald Aasen
Billettar: Lars og Linda Teigene
Kiosk: Turid Hugøy

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR