hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1991

Fotballstyret:

Leiar: Ståle Urke
Nestleiar: Rune Børjesson
Kasserar: Harald Åsland Riise
Sekretær: Torhild Brekke Dimmen
Utdanningskontakt: Einar Elvanes
Leiar yngres: Jon Olav Slettebakk
Styremedlemmar: Wernik Hauge, Sindre Hareide, Linda Haddal, Ola E. Øvrelid

Sportsleg leiar:

Sindre Hareide

Andre tillitsvalde:

Kasserar yngres: Inger Anne Åkervik
Materialforvaltar: Webjørn Landmark
Banemerking: Sverre Pettersen
Vaktsjef: Jon Arnt Brandal
Hovudbilletør: Lars Teigene
Speaker: Anders Mork
Kiosk: Sigrid Teigene, Jorun Brekke, Torhild Brekke Dimmen

** Etter denne sesongen fekk Terje Dalsøren 10-årspokal for leiarverv. Anja Holstad, Sverre Jarl Ulstein, Alv Einar Rise og Vidar Vollsæter 5-årspokal.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR