hareid_il_logo_135.png

 

2019

Leiar: Per Johan Rise (til februar), Einar Orten Trovåg frå slutten av mars
Nestleiar: Terje Giskeødegård Balsnes
Styremedlem sport: Cecilie Bjørlykke
Styremedlem arrangement: Sonja Bjørlykke
Styremedlem anlegg: Sindre Breivik
Styremedlem verdiar: Evelyn Røren
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider-hadarhallen-vinteren-20_21.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR