hareid_il_logo_135.png

 

TILLITSVALDE OG ENGASJERTE 2015

Tillitsvalde Hareid IL Fotball senior 2015

Styret:
Leiar: Stian Runne Brandal
Nestleiar: Vagn Scheide Mork
Kasserar: Gunnar Aursnes
Sekretær: Einar Orten Trovåg (NB. Sjukmeldt og lite med denne sesongen.)
Styremedlem: Odd Arve Riise
Styremedlem: Eiliv-Tore Howlid
Styremedlem: Torstein Holstad Sivertsen (NB. Slutta om våren. Vart ikkje erstatta.)
Styremedlem: Arnhild Åsmo Bigset
Leiar yngres: Odd Arve Riise til juni, Cecilie Bjørlykke frå juni
Dagleg leiar: Anita Waage
I tillegg møtte Sindre Breivik frå drift/yngres på dei fleste møta.

Sportsleg utval:
Vagn Scheide Mork, Einar Orten Trovåg, Eiliv-Tore Howlid, Katrine Holstad (kom inn om hausten)
(EOT vart valt inn som leiar på årsmøte, men VSM fungerte som leiar.)

Seniorgruppe/driftsgruppe anlegg:
Tor Henning Andersen, Sindre Breivik, Gunnar Aursnes, Harald Møller, Odd Brandal, Leiv Arne Grimstad, Kristian Angelsen

Arrangement (i tillegg til styret og støtteapparat):
Ole Frank Bakken, Ulf Hansrud, Markus Bjerkvik Gjerde, Kevin Aarvik Hestholm, Per Inia Brekke, Ulrich Kurseth.

A-laget menn:
Hovudtrenar: Stig Monsen
Hjelpetrenarar: Vidar Vollsæter og Harald Møller
Lagleiar: Kristian Angelsen
Medhjelpar: Anders Hjelle Øiestad
Materialforvaltar: Knut Helge Hovden

Hareid 2 og 3, menn:
Ikkje så veldig definerte oppgåver her, men: Jonas Pilskog Pedersen, Per Inia Brekke, Torstein Holstad Sivertsen og Einar Orten Trovåg (mykje sjukmeldt) bidrog mest.

Damelaget:
Trenarar: Venthan Ketheeswaran og Fredrik Andresen
Stand-in-trenarar: Anita Waage og Astrid Hareide Holstad
Lagleiar: Arnhild Åsmo Bigset

*

Yngres-styret 2015:

Leiar: Odd Arve Riise (til juni), Cecilie Bjørlykke (frå juni)
Nestleiar: Stian Mork Auberg
Kasserar/økonomi: Anita Waage
Materialforvaltar: Harald Berstad
Medlem: Vanja Myrvang
Sekretær: Britt Brandal
Medlem: Per Inia Brekke
Drift anlegg: Sindre Breivik

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR