hareid_il_logo_135.png

 

Hareid Stadion

Frå 2007.

Frå 2007.

Turn var den dominerande idretten etter at Hareid Idrettslag vart skipa i 1922. Men utover 30-åra kom også ønsket om å drive med andre idrettar, til dømes fotball. Det vart sparka ball inne i Myrane, på Hareidssanden, på skuleplassen på Holstad og framfor Trudvang, men ein mangla ein fast plass å vere.
I 1939 og 1940 jobba leiarene i idrettslaget med banespørsmålet, men fall først i grus. I 1942 sende ein gjeng ivrige ungdommar eit brev til kommunen der dei instendig ba om å få på plass ei bane. Det vart deretter jobba med å få på plass det økonomiske. Plassen for bana var alt peika ut; den store området ved Pålhaugane. Då krigen var slutt gjekk ein i gang med arbeidet. Vi siterer frå jubileumsboka:
"Det viste seg når moldhaugane på området vart fjerna, at der låg ein god morenryggsom praktisk talt var ferdig planert. Dermed slapp ein å køyre til grus, og det var berre å finplanere utover ein del av sanden frå grøftene. Grusdekket var godt, om enn litt skitsamt".
Plassen vart først teke i bruk i 1946. Fotballen på Hareid kunne rulle i gang. Frå 1963 kom planane om å bygge ut Hareid stadion i gang. Den 19. juni 1968 vart den nye anlegget opna, med grasbane og friidrettsbaner rundt.
Utover 90- og 00-åra begynte graset å bli i heller svak forfatning. Det var heile tida meininga å sette i gang med å oppgradere stadion etter at kunstgrasbana kom i 2007. I 2009 begynte ein med rennovering. Graset vart derfor nesten ikkje brukt det året. Planen er no at eit oppgradert anlegg med finare og jamnare gras med skikkeleg høve for friidrett rundt skal stå klart i 2010.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR