hareid_il_logo_135.png

 

10.07. Djupdykk i arkivet: Det året det gjekk så bratt

Willy Nesset hadde ikkje det beste utgangspunktet før han gjekk laust på oppgåva som Hareid-trenar i 1998.
Willy Nesset hadde ikkje det beste utgangspunktet før han gjekk laust på oppgåva som Hareid-trenar i 1998.

Hareid a-lag har gjennom 2000-talet vore bortskjemde med stabilitet på trenarsida, ro i spelargruppa og tidvis veldig gode prestasjonar i høve storleiken på klubben. Slik har det slett ikkje alltid vore. På 90-talet skifta Hareid trenarløysing minst éin gong i år, og stabilitet er ikkje eit ord som kjenneteikner denne Hareid-perioden. Verst var det i 1998. Mange spelarar hadde slutta etter den ustabile 1997-sesongen. Det gav ikkje trenar Willy Nesset eit godt utgangspunkt før sesongoppkøyringa. Og det skulle bli brattare enn som så.

Vi har rota litt i arkivet til Vikebladet Vestposten, og fått rydda opp i kva det var som skjedde før og under det som truleg er Hareids verste sesong nokon gong.

|
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2021,  Hareidhallen 2020/2021 og Hadarhallen 2021

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

treningstider_hadarhallen_2021.docx
treningstider_hareidhallen_2021.pdf
treningstider_kgb_2021.docx
Meld deg inn i hareid il

Spond Club

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på lenken under. Her kan du registrere deg og endre på personlege opplysningar. 

spond-logo.jpg
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR