hareid_il_logo_135.png

 

premiesermoni for fjelltrimmen 2019

20191117_1930_img_2985_premieutdeling.jpg
Torsdag 17. november arrangerte vi premieutdeling for fjelltrmmen 2019. Bildet viser alle som er 15 år og yngre som fekk overlevert krystaller.

Bak ser vi Jan Bigset som har vore med alle 30 åra!

Ellers vart det trekt ut 3 gåvekort på kroner 500 til alle som hadde levert kart. Dette vart Sølvi Moldskred, Tor Håbakk og Grethe H. Hasund.
Etterpå vart det trekt ut 3 gåvekort på kroner 500 mellom dei frammøtte som hadde levert kart. Det vart Vilde Slettevoll, Stella Ø. Skeide og Edgar Fjelle.
Gratulerer til dokke!
INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareid kunstgrasbane 2020 og Hareidhallen 2019/2020

Sjå link under..

Kontortid dagleg leiar:

Mandag: 11-19

Tirsdag-fredag: 8-16

oversikt_treningstider_2020.pdf
treningstider_hadarhallen_2020-2021.pdf
treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL